Konkurss Teeninduse Teemant

Konkurssi Teeninduse Teemant korraldatakse eriala lõikes.

Konkursil hinnatakse kõike seda, mida hindab klient, kui ta külastab teenindusettevõtet. Täpsemalt öeldes tekib tal kogemusemotsioon mida võib nimetada ka teenindusemotsiooniks ning millel on oluline roll kliendi edasisel käitumisel. Täpsemalt siis sellel, kas ta toob oma raha edaspidi sellesse ettevõttesse ja kas ta soovitab seda ettevõtet ka teistele potentsiaalsetele klientidele.

Kuna teenindus on väga lai valdkond, siis jagame teeninduse etappideks vastavalt ettevõtte ärilistele ja eesmärgilistele omapäradele. Näiteks võivad nendeks etappideks olla:

  • Telefoniteenindus – kuidas suheldakse kliendiga kui nö pilt puudub
  • Koduleht – kuidas ja kus kohast ja kui hõlpsalt saab klient esmase info
  • Saaliteenindus – hinnatakse teenindust, mida klient saab salongi või konkreetset teenindajat külastades
  • Visuaalne teenindus – hinnatakse salongi kujundus ja kõiki detaile, mida klient salongis näeb ja kasutab

                           jne

Kuidas toimub hindamine

Ettevõtet külastavad korraldajate poolt saadetud testkliendid ning täidavad hiljem spetsiaalselt väljatöötatud küsitluse, kus kirjeldavad saadud teenindust. Hindamine toimub kindlate hindamiskriteeriumide alusel, kus igat teenindusetappi hinnatakse numbriliselt. Saadud hindamistulemused liidetakse iga salongi kohta eraldi kokku. Nii saamegi koondnumbri, teisisõnu teenindusefektiivsuse näitaja. Iga konkursil osalev salong saab pärast hindamise läbiviimist täieliku tagasiside klientide hinnangust salongile. Nii saab ka ise selge ülevaate kuidas kujunes tulemus.

Kõikide hindamiste tulemused on konfidentsiaalsed ja avalikustatakse ainult salongile. Samas ei jää saladuseks parimad ning kõige kõrgemate punktide omanik saab endale tiitli “Teeninduse Teemant“

Kes on hindajateks

Hindajateks on kliendid ise ehk inimesed tänavalt. Nad külastavad kõiki konkursil osalevaid salonge ja annavad hinnangu saadud teenindusele.

Mis kasu saan osalemisest

Esimene ja kõige suurem kasu on see, et teete ennast nähtavaks ka uutele klientidele.

Lisaks sellele saate professionaalse töövahendi oma teenindustaseme edasiseks täiustamiseks:

  • Saate täpse ja ainukordse ülevaate, mis ettevõttes toimub kliendi silme läbi.  Tihti näeb juht asja ühest vaatevinklist, teenindaja aga teisest. Sellise hindamise tulemusena  tuleb aga välja see, milliseid tundeid ja emotsioone salongikülastus tegelikult klientides tekitab.
  • Selline info on hindamatu, sest saate konkreetse ülevaate sellest, millele tuleb edaspidi rohkem rõhku panna klientide rahulolu saavutamiseks ning mille üle võib rõõmu juba tunda
Advertisements